top of page
THA06297.jpg
Lều view hồ
IMG_0477.JPG

TRI AN LAKE

IMG_0485.JPG
Khu vực BBQ - Ăn sáng

LỀU TRUNG TÂM

5a6d9e8bc075696d7f901b086aae6c34.jpg
Bên trong lều
2022-10-10 15.45.16.jpg
C65DC16F-DEA4-4C42-B7CC-090DBE50DB41.JPG
WC
27DE7770-B1B4-4033-A063-01D1ECE879C3.JPG
Cầu SAY YES
FC56538F-FF2C-4AE1-A0DE-B638FFC201CF.JPG
7A0BD5B1-BCC2-40E0-9100-A227D3484BD6.JPG
B951ACAC-ED1A-4473-8282-7F0537E3CB2E.JPG
IMG_0510.JPG
Khu vực sinh hoat chung
F36CA873-5592-4A26-9D24-2B7A01B46FAF.JPG
E8B2408D-9C6F-4B06-8086-744A4E08610A.JPG
bottom of page