top of page

Đôi nét về Mobile eglamping

Mobile eglamping ra đời phục vụ cho nhu cầu thuê thiết bị glamping để tổ chức các chương trình sự kiện, tour, teambuilding ...với số lượng lớn.

Bike free
DIY breadfirst
Private BBQ Area
& Fire Pit
Eco Toilet
Electric Shower
​Tropical eGlamping
bottom of page